Ophavsret

Ophavsret.

Hvad andre har frembragt, er deres ejendom. Hvad du frembringer, må du bruge som du vil, såfremt du ikke krænker andre.

Hvis ikke det er direkte nævnt som undtagelse, har du derfor INGEN ret til ukritisk at anvende andres materiale og i alle tilfælde, er det dit ansvar at alle implicerede har givet deres accept af dit brug af materialet.
Det er altså ikke tilstrækkeligt, at andre skriver, at materialet må bruges, hvis ikke de har retten til at gøre det.
Selv om du handler i god tro, kan du alligevel blive stillet til regnskab.
For at du kan præcisere copyright på dine hjemmesider og dit eget materiale, skal du indsætte følgende informationer for at være sikret bedst muligt i henhold til alle internationale love og bestemmelser:

Copyright mærket – © , ordet Copyright, årstal, dit navn (navnet på hjemmesidens ejer), og sluttelig “All Rights Reserved”.

© Copyright 2010, WBDATA| All Rights Reserved

Får du ikke sat bestemmelser om copyright ind, har du alligevel den fulde ophavsret til dit eget materiale ifølge den danske lovgivning.
Anvender du materiale, som du ikke har retmæssigt har ophavsret til kan du ikke tiltvinge dig ophavsret ved at indsætte copyrightangivelsen.

I henhold til den danske lovgivning har du som udgangspunkt den fulde ophavsret til de elementer, som du lovligt har frembragt.
Ophavsretten til en frembringelse gælder i indtil 70 år efter ophavsmandens/kvindens død og det er her værd at bemærke, at det gælder ophavsretten til det aktuelle materiale.

For en indspilning af Bach med Berliner Philharmonikerne tilhører ophavsretten altså Berliner Philharmonikerne og ikke Bach..!
Find yderligere informationer på

Ophavsret

Datatilsynet

It-retten

Kulturministeriets infokiosk, der oplyser om ophavsret mm. på en let forståelig måde.
Ophavsret – en mini-guide  kan læses her i PDF format.Comments are closed.